Ubezpieczenie malucha w szkole jak i przedszkolu od nieszczęśliwych wypadków nie jest konieczne. Szkoła nie może nakazać, by opiekun ubezpieczył swoje dzieci. To opiekun podejmuje w końcu decyzję, czy ubezpieczyć swoje dziecko, czy nie. Jeżeli jednakże rodzic zdecyduje się ubezpieczyć własne pociechy stanie przed kłopotem, czy ubezpieczyć własne dziecko w szkole, czy przykładowo gdzieś poza szkołą (we własnym zakresie w Gronie Ubezpieczeń, bądź z pośredniczeniem agenta ubezpieczeniowego).

Poniżej poświęćmy chwilę i przyjrzymy się każdej z tych możliwości a ponadto omówimy minusy i plusy każdego z wyjść. Ubezpieczenie od tragicznych wypadków opłaca według reguły następstwa wypadku. Np.: możemy tutaj wskazać moment, w którym nasze dziecko w trakcie czasu wolnego miedzy lekcjami upada na podłogę i skręca sobie nogę. Wtedy rodzic takiego dziecka może domagać się wypłacenia odszkodowania od ubezpieczalni. Jednak o tym czy ostatecznie firma ubezpieczeniowa zapłaci odszkodowanie oraz jak wysokie przesądzą wszystkie warunki ubezpieczenia (dalej jako: owu), na jakich było zawarte ubezpieczenie.

Poprzez to tak ważne jest, by przed zawarciem ubezpieczenia za pośrednictwem szkoły, lub dowolnego agenta ubezpieczeniowego lub od razu w firmie ubezpieczeniowej, rodzic dokładnie przeanalizował warunki owu. To tam znajdzie następujące odpowiedzi: – od jakiego typu wypadków potomstwo jest ubezpieczone – co będzie zadość uczynione (czy wyłącznie uszkodzenie ciała, czy może nastąpi także zwrot wszelkich kosztów leczenia a dodatkowo będą zapewnione usługi nadplanowe jak przykładowo zorganizowanie wizyty u lekarza, sesja psychologiczna, przewóz medyczny) – w jakiej wysokości dostanie zadośćuczynienie w wypadku gdy dojdzie do tragedii

Ze względu na to tak bardzo istotne jest szczegółowe przeanalizowanie wszystkich warunków owu, bez względu na to gdzie ubezpieczenie będzie zawarte, aby w przyszłości nie być zaskoczonym wysokością wypłaconego zadośćuczynienia lub brakiem zgody na wypłatę kompensaty, w momencie kiedy dane zdarzenie nie było w ogóle objęte ubezpieczeniem.

Zobacz: ubezpieczenie dziecka w przedszkolu