Jak możemy poradzić sobie…?

Jak sobie poradzić z usystematyzowaniem informacji o rozmaitych opakowaniach? Jak je odpowiednio posortować zarówno w głowie i na papierze? Co trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu rozmaitych schematów? I jaka dokładnie powinna być kolejność rozpatrywanych zagadnień? Oto krótka nota która dotyczy systematyki opakowań. Klucz zagadnień prezentuje się następująco. Opakowania można podzielić na to: Z czego są przygotowane, czyli, jaki konkretnie był zastosowany materiał do ich produkcji – plastik,metal, drewno, tekstylia oraz papier i jego pochodne. Forma konstruktywna, która uzależniona jest od fazy projektowej – pudło, skrzynia, beczka, skrzyniopaleta plastikowa, paleta. Możliwości demontażu oraz pomieszania gabarytów w celu uproszczenia transportu – opakowania składane oraz opakowania nierozbieralne. Użycia ilościowego – do masowego transportu, zbiorcze, jednostkowe. Okresu użytkowania – opakowania wielokrotnego użytku i jednorazowe. Rodzaju kontaktu z produktem – pośredni i bezpośredni. Aspekt rozliczeń finansowych – zwrotne, wypożyczane bądź do sprzedaży jednorazowej.

Autor: papier do pakowania

Dodaj komentarz