Ostatnio często słyszymy w mediach różne informacje ,które dotyczą najbliższych zmian w Urzędzie Regulacji Energetyki. Wszelkie publiczne media o zmianach w systemie aukcji OZE. Nikt nie wie w jakim terminie przepisy wejdą w życie. Powiada się, że Urząd Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Gospodarki już w tym tygodniu dokona decyzji w takowej kwestii. Nie poznaliśmy nadal poszczególnych ustaleń ani dat. Rząd też nie wziął wciąż żadnej decyzji w takowej kwestii. Prezentuje się to tak, iż wydział administracyjny energetyki musi zaczekać z kolejnymi planami. System, jaki na dzień dzisiejszy działa nie spełnia wymogów Ministerstwa Gospodarki. Wpłynęło nawet wiele skarg od zainteresowanych stron powiązanych z wszystkimi niedociągnięciami prawnymi oraz lukami w prawie.Wszyscy dookoła twierdzą, iż sytuacja ta obowiązkowo zmienić się, w celu poprawienia jakości proponowanych usług. Koszty, jakie są obecnie ponoszone w związku ze nieodpowiednio funkcjonującym systemem utrudniają sprawną pracę Ministerstwa Gospodarki. W następnym tygodniu zapadnie ostateczna decyzja, jaka może przynieść istotne zmiany. Wszyscy oczekują, iż nowe przepisy będą pozwalały również na znacznie większe wpływy finansowe do budżetu państwa. Oczywiście nie bez uwagi zostaje fakt, że sprawa ta jest nagląca oraz niewątpliwie wymaga szybkiego podjęcia wyborów.

Zobacz: Dariusz Maciński