Myślisz nad tym co to takiego sterownik plc? A więc jest to mądre narzędzie, jakie kieruje urządzeniami będących szczegółami ciągu czy linii produkcyjnych. Unikalną cechą sterowników tego typu jest to że są one programowalne. Regularność jest zasadniczą zasadą pracy, którą charakteryzuje się sterownik plc to to,że oprogramowanie sterownika odbywa się w jednym z języków programistycznych. Języki te są w formie tekstu lub graficzne. Na rynku dostępna jest niezmiernie duża gama sterowników typu PLS – począwszy od najprostszych aż do urządzeń niemal tak ułożonych jak komputery produkcyjne. Typowy sterownik plc składa się z takich detali: serce sterownika czyli procesor – narzędzie, które tworzy oprogramowanie sterujące. Pamięć sterownika – w niej znajdują się stałe procedury sterownika a dodatkowo dane wprowadzone poprzez użytkownika. Zasilacz sterownika – może być wbudowany w sterownik lub stanowić jego odrębny element. Komplet modułów – wejść, wyjść i komunikacji. Pierwszoplanowego protoplastę sterowników plc zaprezentowano w roku 1970 w Chicago. Sterowniki wcześniejsze zrobione w technikach: przekaźnikowo – stycznikowej oraz półprzewodnikowej uniemożliwiały realizować zamiennych zadań sterowniczych bez ingerowania w ich elementy tj. bez przebudowy urządzenia.

Więcej: Sterownik plc programowanie