W każdy proces tworzenia nowego obiektu włączony jest szereg różnych uczestników oraz zakładów począwszy od projektanta, aż po załogi wykończeniowe oraz budowlane. W branży budowlanej każdy ma świadomość, czym zajmuje się generalny wykonawca, a czym biuro projektowe. Tymczasem jest jeszcze jedno pojęcie, które częstokroć używane jest zamiennie z biurem projektowym. Tym pojęciem jest biuro konstrukcyjne. W zależności od typu realizowanych prac, profil działalności takich korporacji jest bardzo zróżnicowany i prawdopodobnie stąd pojawiają się zazwyczaj błędy w nazewnictwie tych biur. Ogólnie rzecz ujmując, tego typu biura czuwają nad zagadnieniem wytrzymałości w procesie budowlanym a ponadto po jego zakończeniu, czyli w okresie eksploatacji zakończonego budynku. Biura konstrukcyjne zajmują się właściwym doborem fundamentów nośnych oraz konstrukcyjnych budynków tak, by zachowane były zasady bezpieczeństwa i jednocześnie efektywność ekonomiczna danej inwestycji. W związku z tym praca konstruktora to nie tylko tworzenie projektów, lecz także prowadzenie wszelkiego typu analiz komputerowych oraz statystycznych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania 3D, , który testuje odporność użytych w danej inwestycji materiałów. Funkcjonują też takie biura, które specjalizują się w konstrukcji maszyn oraz urządzeń dla bardzo wielu gałęzi przemysłu, a nie samych obiektów. Jednakowo jak w wypadku biur projektowych zatrudniających przede wszystkim architektów, także by pracować jako konstruktor konieczne jest uzyskanie wyznaczonych przepisami uprawnień.