Prawo jazdy jest bardzo przydatną rzeczą w życiu. Dzięki temu, że ma się dokument prawa jazdy, mamy możliwość dostać się w różne miejsca własnym samochodem a także o wiele szybciej niż busem. Kategorie prawa jazdy są różne. Trzeba zacząć od kategorii B, aby móc przystąpić do dalszych szkoleń prawa jazdy.

 

Mamy możliwość także powiązać własną pracę zawodową z tym dokumentem i zostać wówczas tak zwanym zawodowym kierowcą. Wówczas z pomocą przychodzi prawo jazdy kat. C. Wymogi, jakie należy spełnić, by starać się o tą kategorię: to głównie musimy mieć kategorię B. Ponadto trzeba mieć ukończony 21 rok życia. Mając prawo jazdy kat. C, będziemy mogli prowadzić pojazdy ciężarowe , które przekraczają masą całkowitą 3,5 ton, dzięki czemu możemy działać w naszym zawodzie. Kurs na kat. C składa się z mniej więcej 50 godzin, w tym dwadzieścia h teoretycznych i minimum 30 godzin praktyki. Jest również taka możliwość, że możemy samodzielnie nauczyć się teorii i zwyczajnie zapisać się do WORD-u. Żeby dostać kat. C prawa jazdy, musimy również zaliczyć egzamin, który trwa około 30 minut. Po zdaniu testu teoretycznego przystępujemy do egzaminu praktycznego.

 

Jest tutaj o tyle lepiej, iż już pewne podstawy umiejętności jazdy są, albowiem mamy prawo jazdy kategorii B. Koszt tego typu kursu wynosi mniej więcej od 3 tysięcy, a wszystko uzależnione jest od tego w jakiej miejscowości decydujemy się zdawać egzamin. Na przykład kurs prawa jazdy kat c Warszawa wymaga od nas około trzech tysięcy dwustu złotych w zależności od tego jak dużo godzin się wykupi.