Im większy zakład, tym większe dylematy połączone z organizacją. Jest to normalne, dlatego że więcej pracowników to znacznie więcej sprzętu, który powinni mieć zapewnione. A naprawdę bardzo ważne jest to, żeby całość odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przydzielanie należytych rzeczy roboczych jest możliwość polecić odpowiedniemu pracownikowi. Jeżeli już w mniejszej korporacji bywa to do zorganizowania bez większego problemu, tak w bardzo dużej firmie pojawi się ze 100% pewnością kłopot. Prawie każdy pracownik będzie posiadał odmienne wymagania, a kiedy czas będzie nas gonił a oprócz tego niecierpliwy klient, wówczas niezmiernie łatwo o błąd. Maszyna jaką jest komputer jednakże się nie myli.  Automaty bhp istotnie zwiększa szybkość i ułatwia wydawanie szybko zużywającego się sprzętu. Kontroluje a także zapamiętuje jak wiele rzeczy wydał, a dodatkowo robi to znacznie szybciej od pracownika. No a także posiada całość w 1 miejscu. W większym biznesie automaty bhp potrafią być ulokowane w paru miejscach. Np na prawie każdy dział 1. W takiej sytuacji członkowie załogi nie muszą uganiać się za oraz marnować cennego czasu na znalezienie niezbędnych do pracy sprzętów. Łatwy dostęp i brak konieczności proszenia kogoś o pomoc też udoskonali pracę w zakładzie. W chaosie codziennych prac może być trudno znaleźć odpowiedzialną za przydzielanie narzędzi osobę. Oznacza to, iż im pokaźniejszy format przedsięwzięcia tym znacznie lepiej będą się sprawdzały automaty. Wyposażającswój warsztat w automaty bezpieczeństwa pracy będziemy posiadali gwarancję, iż zatrudnieni, którzy to wykonują własną pracę będą zaopatrzeni we wszystko co zapewni im bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań.