Notariusz – prawnik sporządzający akty stosowania prawa. Świadczy pewnego rodzaju poradę w kwestii prawnej. Człowiek , który pełni tę funkcję częściej znany może być jako rejent, a czasami nawet jako sędzia. To wynika z historii tej właśnie funkcji. Taka osoba upoważniona jest do swoich zadań przez Ministra Sprawiedliwości, dlatego że jest osobą zaufania publicznego. “Prawo o notariacie” jest ustawą, która reguluje prace notariusza. Notariusz nie może dokonywać aktów notarialnych dotyczących między innymi jego rodziny, gdyż grozi za to utrata przywileju pełnienia swojego zawodu a także kara pozbawienia wolności.

 

Notariusz dokonuje bardzo wielu czynności, sporządza akty notarialne, sporządza dokumenty, wszelakiego typu poświadczenia, składa wpisy do ksiąg wieczystych, spisuje protokoły. Która kancelaria notarialna, którą najlepiej wybrać? Zielona Góra to miasto w którym znaleźć można wielu ludzi, , którzy specjalizują się w sprawach notarialnych, kogo więc powinniśmy wybrać? Dobrze w trakcie wyboru kierować się specjalnością, w jakiej najlepiej odnajduje się dany notariusz. Dane na ten temat zasięgnąć będziemy mogli wyszukując nazwisko danego prawnika w wyszukiwarce internetowej, posiłkując się pomocą naszych przyjaciół, bądź kontaktując się telefonicznie z kancelarią do zielona góra notariusz.

 

Ważne, ażeby notariusz miał wieloletnią praktykę w sprawach podobnych do naszej przykładowo jeżeli dana kancelaria bardzo dobrze zadbała o naszych przyjaciół, wykonując akt notarialny ich nieruchomości, możemy być całkowicie spokojni o tę osobę. Dobrymi wyborami w tej kwestii zdają się większe kancelarie, posiadające więcej notariuszy, którzy często specjalizują się w jednym obszarze, wykonując polecone im zadania bardzo dokładnie. Zdarza się, że duże kancelarie notarialne, o lepszej renomie, nie mają wyższych cen.