Społeczeństwo polskie jest coraz bogatsze. A zatem zgodnie ze znaną wszystkim dobrze piramidą potrzeb według Maslowa w rosnącym stopniu nie zaprzestaje się na zaspokojeniu tylko tych podstawowych potrzeb, ale zwraca się uwagę na wyższe wartości. Odnajduje to odzwierciedlenie w kategorii zakupów, gdzie artykuły pierwszej potrzeby nie są na pierwszym planie. W coraz większym stopniu zwiększany jest zatem wolumen nabywanych produktów które należą do wyższego rzędu.

W związku z powyższym znacznie rozwija się rynek przedmiotów luksusowych a także rynek sztuki. Co więcej oprócz tego zaspokojenia estetyki, nabywane produkty z tego właśnie rzędu stanowią także znakomity sposób na ulokowanie oszczędności. Antyki bowiem z reguły nie tracą na wartości i to co włożyliśmy w zakup dość szybko znacząco zwiększa swoją wartość. Jednak trzeba pamiętać o tym, że działanie na tym rynku wymaga ogromnej wprawy a także ponadto jest to rynek raczej dla osób o zasobnych portfelach. Na przykład jeśli chodzi o antyki w formie obrazów to by móc sobie pozwolić na takie wartościowe dobra nie wystarczy absolutnie zarabiać co miesiąc średnią krajową. Niestety niezbędne tu jest posiadanie zdecydowanie większych środków finansowych.

Na koniec podsumowując należy podkreślić zdecydowanie rosnącą rolę rynku dóbr luksusowych a ponadto różnego typu antyków. Nieustannie rosnące bogactwo społeczeństwa stwarza, że osoby z zasobnymi portfelami próbują zaspokoić swoje własne uczucia estetyczne przez zakup produktów właśnie z tych segmentów.

Źródło: antyki