Znaczne powiększenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności. Nowo wprowadzone brzmienie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorcy za każdy ruch zabroniony przez przepisy pod groźbą kary jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in. zniesławienie, znieważenie) oraz wykroczeń przedstawionych w przepisach Prawa prasowego. To istotna zmiana względem aktualnie działającej ustawy, która opisuje zamknięty zbiór przestępstw oraz wykroczeń skarbowych, za które odpowiedzialność potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Trzeba wiedzieć przy owej okazji, iż prawo karne nie zawiera się jedynie w kodeksie karnym albo kodeksie karno-skarbowym, ponieważ karne przepisy znajdują się w bardzo dużej ilości szczególnych ustawach, o jakich istnieniu przedsiębiorcy niejednokrotnie nie mają wiedzy. Istotną nowością jest przyjęcie rozwiązania legislacyjnego, w którym to spółka bierze winę za tak zwane czyny własne, tj. zabronione czyny, których znamiona zostaną realizowane przez działanie lub zaniechanie jego organu (przykładowo rady nadzorczej, zarządu) bądź świadome działanie albo zaniechanie osoby należącej do organu (przykładowo osoby należącej do zarządu). Za warunek uważa się jednak, by dany czyn zabroniony pozostawał w bezpośrednim związku z prowadzoną przez zbiorowy podmiot działalnością. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że działanie albo zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi stawać się celowe, co zdecydowanie rozszerza wymiar odpowiedzialności danej firmy. W zakresie przyporządkowania winy bezpośrednio podmiotowi za własny czyn, projektodawca zaakceptował założenie, że podmiot zbiorowy może wytworzyć czyn zabroniony w drodze kolektywnego zachowania. Ściśle z uzasadnieniem planu ustawy: „W takim wypadku chodzi o niewłaściwe z wymogami prawa lub oceny rozsądku zarządzanie ryzykiem, lub także brakami w obszarze staranności branżowej.

Czytaj dalej: System Compliance